Naknada za osobnu asistenciju (bos, srp, hrv)

Ako imate znatan i trajan invaliditet i ako Vam je potrebna pomoć da savladate svakodnevnicu, možete dobiti naknadu za osobnu asistenciju.

Da biste dobili naknadu od Blagajne socijalnog osiguranja Švedske [Försäkringskassan], neophodno je da vam je potrebna pomoć oko vaših osnovnih životnih potreba više od 20 sati sedmično. Ako vam je potrebna pomoć oko vaših osnovnih životnih potreba manja od 20 sati sedmično onda je vaša opština u kojoj živite (kommunen) odgovorna za naknadu.

Ko može dobiti naknadu za osobnu asistenciju?

Ako vam je potrebna pomoć više od 20 sati sedmično pri obavljanju osnovnih životnih aktivnosti kao što su umivanje, oblačenje, ishrana, komuniciranje s drugima i kretanje, možete dobiti naknadu za osobnu asistenciju.
Pri tome se također zahtijeva da pripadate nekoj od slijedećih grupa:

  • osobe sa smetnjama u razvoju, sa autizmom ili stanjem sličnim autizmu;
  • osobe sa znatno i trajno smanjenim intelektualnim sposobnostima nakon povrede mozga u odrasloj dobi, izazvane vanjskim nasiljem ili tjelesnom bolešću;
  • osobe s drugim trajnim smanjenjem fizičkih ili psihičkih funkcija organizma, koje  nesumnjivo nije posljedica normalnog starenja.

Invaliditet mora biti znatan i uzrokovati značajne poteškoće u Vašem svakodnevnom životu.
Ne postoji donja starosna granica kao uvjet za odobrenje naknade za osobnu asistenciju. Naknadu za osobnu asistenciju možete dobiti i poslije navršene 65. godine, ali samo ako Vam je naknada bila odobrena prije toga.

Naknadu za osobnu asistenciju ne možete dobiti ako stanujete u stanu u grupi stanova za stanovanje s podrškom ili ako ste na njezi u nekoj ustanovi. Međutim, ako postoje posebni razlozi, naknadu za osobnu asistenciju možete dobiti i kada se tokom kraćeg vremena nalazite na liječenju u bolnici ili sudjelujete u djelatnosti u okviru društvene brige o djeci ili škole ili u nekoj drugoj dnevnoj djelatnosti.

Šta znači osobna asistencija?

Pod osobnom asistencijom podrazumijeva se osobno oblikovana potpora koja se pruža u različitim prilikama od strane ograničenog broja osoba. Osobna asistencija pri zadovoljavanju osnovnih životnih potreba podrazumijeva pomoć u vezi s umivanjem, oblačenjem, ishranom, komuniciranjem s drugima i kretanjem, ili neku drugu pomoć koja zahtijeva podrobna znanja o upravo onom invaliditetu koji postoji kod Vas.

Pravo na osobnu asistenciju možete imati i za druge potrebe

Ako vam je potrebna pomoć pri zadovoljavanju osnovnih životnih potreba u prosjeku više od 20 sati sedmično, možete imati pravo na osobnu asistenciju i u vezi s drugom pomoći u svakodnevnom životu. To može biti npr. pomoć pri spremanju hrane, kupovini, obavljanju aktivnosti u slobodnom vremenu ili radu.

Prijavite promjene

Naknada za osobnu asistenciju preispituje se svake druge godine dok ne navršite 65 godina, ali ako se vaše stanje znatno promjeni, naknada se preispituje ranije. Zato je važno da prijavite sve promjene koje mogu utjecati na vaše pravo na naknadu za asistenciju. Ako ste dobili novac koji prelazi iznos koji vam pripada, možete biti dužni da vratite taj novac.

Vår filosofi

Saki Assistans hittar lösningar som skapar mervärde och välmående.

Vi ser inget som omöjligt och det är vår genomgående filosofi!

Login

Din feedback

Email:
Telefon:
Meddelande:
Hur många ögon har en vanlig person? Skriv svaret nedan.