Ansök om personlig assistans

Det är den kommun där du bor eller Försäkringskassan, som bestämmer om du har rätt till personlig assistans. Det som avgör om du beviljas personlig assistans är hur stort behov av hjälp du har när det kommer till grundläggande behov, det vill säga att kommunicera, andningen, intagande av måltider, klä av och klä på dig, sköta den personliga hygienen eller om du behöver annan hjälp som kräver ingående kunskaper om din funktionsnedsättning.

Försäkringskassan och kommunen ställer höga krav på de medicinska underlagen vid en ansökan om personlig assistans. Det är viktigt att det är hjälpbehoven som lyfts fram. Läkaren ska inte bara intyga behovet av assistans, utan förväntas beskriva din funktionsförmåga, aktivitetsbegränsning samt hjälpbehov.

Intygen behöver innehålla information om din diagnos, funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning. Det är även viktigt att intygen är nya.

Eftersom det kan vara svårt att veta hur kommunen och Försäkringskassan beräknar rekommenderar vi att man skickar en ansökan till båda.

Ansökningsprocessen – steg för steg

  1. Hjälpbehov ska styrkas med intyg när du gör ansökan
  • Du ber din läkare om ett läkarutlåtande för assistansersättning som beskriver din funktionsnedsättning och hur den påverkar dig.
  • Även gärna en ADL-bedömning utförd av en arbetsterapeut
  • Andra intyg som styrker dina behov
  1. När du har fått ovan intygen/underlag tar du kontakt med oss på Saki

Du kommer först att få prata med en informatör som har god kännedom om personlig assistans och som kan svara på frågor inför processen går vi därför igenom dygnet, moment for moment, för att säkerställa att ansökan blir komplett. Därefter kan en jurist hjälpa till att granska intygen så att underlaget är tillräckligt för att ansöka om assistansersättning från Försäkringskassan, eller personlig assistans från kommunen.

  1. Om du väljer att anlita och gå vidare med Saki

som assistansanordnare så skickar vi ett uppdragsavtal och fullmakt till dig för påskrift. Vi hjälper dig samtidigt att upprätta och skicka in en ansökan till Försäkringskassan om assistansersättning och / eller en ansökan om personlig assistans till kommunen.

När de har fått din ansökan kommer någon av kommunens handläggare och Försäkringskassans att bekräfta att ansökan kom in. Därefter kontaktar de dig eller oss och bokar en tid antigen hemma hos dig, kommun eller på Försäkringskassan. Du får ta med andra personer i utredningsmöten som stöd, till exempel en familjemedlem eller någon av oss från företaget. Du får även kontakt med någon på företaget som kommer att hjälpa dig i kontakten med Försäkringskassan och kommunen.

  1. När kan jag förvänta mig ett beslut?

När du lämnat in en ansökan om personlig assistans ska handläggningen ske skyndsamt både hos kom­ mun och Försäkringskassan. Då det är en omfattande utredning som behöver göras, kan du räkna med att det tar cirka 4–6 månader innan ett beslut har fattats. Men det kan ta längre tid om det saknas nödvändiga underlag.

  1. När du beviljats assistans hjälper Saki dig

Att skicka in alla handlingar som myndigheterna vill ha för att du ska kunna starta igång med din personliga assistans. Saki hjälper dig även att rekrytera personliga assistenter eller om du vill att vi ska anställa dina anhöriga, bekanta eller vänner. Därefter Saki tar ett helhetsansvar för din assistans. Det betyder att du kan lämna över allt ansvar till oss, så att du kan fokusera på dig själv och din vardag.

  1. Om du får ett avslag

Om du får ett avslag, eller beviljas färre timmar än vad du ansökte om, har du rätt i första steget att begära om omprövning av beslut.

I andra steget om du får ett avslag på begäran om omprövning av beslut överklagar vi till Förvaltningsrätten. Om Förvaltningsrätten inte ändrar tidigare beslut överklagar vi till Kammarrätten för att få ditt ärende prövat.

Om Kammarrätten tar upp ditt ärende men inte ändrar tidigare beslut kan du ansöka om prövningstillstånd hos Högsta förvaltningsdomstolen.

Vi har lång erfarenhet av juridiska frågor inom personlig assistans och av att driva mål i de olika instanserna.

  1. Om du är nöjd med beslut hjälper Saki dig

med redovisning, tidrapportering, rekrytering och annat som behövs för att du ska kunna få personlig assistans. I vår tjänst ingår även juridisk rådgivning och hjälp, exempelvis om du senare har behov av fler timmar personlig assistans.

Det är enkelt att få hjälp av Saki

Kontakta oss för att få hjälp med ansökan om personlig assistans.

Välkommen att höra av dig.

Sanel Sitarevic

Sanel Sitarevic

Verksamhetschef

070 756 05 64
sanel.sitarevic@sakiassistans.se