VARFÖR VÄLJA OSS?

Vi finns till för Dig som har behov av personlig assistans. Vi behandlar människor som vi själva vill bli behandlade. Din assistans påverkar din livskvalitet. Du vet det, men det viktiga är att även vi förstår. Vi arbetar efter fyra grundpelare som speglar verksamheten och våra värderingar. Dessa fyra grundpelare är Inflytande, Trygghet, Flexibilitet och Förståelse.

 • INFLYTANDE

  INFLYTANDE

  Vi utgår alltid från dina önskemål. Det innebär att du är med och planerar hur du vill att din personliga assistans ska utföras. Du är vårat fokus och du väljer själv hur mycket eller lite hjälp du vill ha för att din assistans ska bli så värdefull och välfungerande som möjligt. Det innebär att du väljer vilka assistenter som ska arbeta hos dig, hur schemat ska vara utformat samt hur delaktig du vill vara.

 • TRYGGHET

  TRYGGHET

  Saki Assistans arbetar för att alla parter ska känna sig sedda, hörda och delaktiga. Vi tycker det är av stor vikt att ta sig tid att lyssna om det så gäller små eller stora saker. Det som är litet för någon kan vara stort för någon annan och vi vill alltid finnas nära med kontinuerlig dialog med våra kunder. Hur ofta och på vilket sätt avgör du som kund. Det finns alltid någon arbetsledare att nå dygnets alla timmar vilket är en trygghet för dig som kund.

  TRYGGHET

 • FLEXIBILITET

  FLEXIBILITET

  Saki Assistans har möjlighet att erbjuda dig som kund det lilla extra som kan göra stor skillnad! I dialog med oss kan vi hitta lösningar som skapar mervärde och välmående. Vi ser inget som omöjligt och det är vår genomgående filosofi!

 • FÖRSTÅELSE

  FÖRSTÅELSE

  Då grundaren av Saki Assistans av  själv har en funktionsnedsättning finns ett stort personligt engagemang i verksamheten och förståelse för kunden är stor. Arbetsledningen drivs således av en ledare som har inblick från kundens perspektiv vilket vi ser är till stort gagn för kunden och hur den personliga assistansen utformas.

  FÖRSTÅELSE