Vad är personlig assistans?

Personlig assistans ger dig möjlighet att leva ett liv som mer liknar alla andras även om du har omfattande funktionshinder. Den personliga assistansen innebär att du får hjälp med att klara vardagen med allt vad det nu innebär. Grundtanken är att alla har rätt till ett självständigt liv – att leva som andra, grundat på självbestämmande, valfrihet och integritet. Assistansen utförs av en eller flera assistenter.

Har jag rätt till personlig assistans?

Personlig assistans bestäms av två lagar: LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och Socialförsäkringsbalken 51 kap.
Det är kommunen eller försäkringskassan som beslutar om du har rätt till assistans och med hur många timmar. Behöver du under 20 timmar i veckan ansvarar kommunen och över 20 timmar så ansvarar försäkringskassan. Innan du får rätt till assistans görs en bedömning av ditt behov.

Personkrets

Om du tillhör en av någon personkrets och är under 65 år kan du göra en ansökan. Det finns tre så kallade personkretsar.

  1. LSS personkrets- första gruppen Omfattar personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd (1§1LSS).
  2. LSS personkrets- andra grupen Den andra gruppen gäller personer som fått ett betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom (1§2LSS). Här gäller det inte demens eller missbruk i denna grupp utan kan endast omfattas av lagen om de uppfyller kriterierna i grupp tre.
  3. LSS persokrets- tredje gruppen Den tredje gruppen (1§3LSS) omfattar personer som har andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, samt om de är stora och orsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Grundläggande behov

Du måste behöva ha hjälp med minst 1 av de grundläggande behoven.

Behov av:

  • Personlig hygien: Med personlig hygien avses hjälp med att tvätta sig, att hålla sin kropp ren, torka sig på kroppen och i håret, raka sig eller liknande samt hjälp vid toalettbesök.
  • Hjälp med måltider: Hjälp med att äta och dricka är exempel på ett hjälpbehov av mycket privat karaktär. Att ställa i ordning före och efter måltider kan till exempel innebära att skala potatis, skala ägg, bre en smörgås.
  • Klä av och på sig: Att klä på sig innekläder och ytterkläder.
  • Att kommunicera med andra: Hjälp att göra sig förstådd och förstå sin omgivning.
  • Annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om dig: Om du behöver annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om dig och din funktionsnedsättning kan det också vara ett grundläggande behov. Det kan vara en rad olika saker, till exempel aktiv tillsyn. Det är vanligt när det gäller personer med autism som rymmer eller skadar sig själva om de är ensamma.

Övriga behov

Om du behöver hjälp med ett eller flera av dina grundläggande behov, så har du även rätt till personlig assistans för andra behov. Exempel på sådana behov kan vara personlig assistans i samband med olika aktiviteter såsom att träna, att gå och handla, att arbeta, att förflytta sig eller att gå på bio. Det är alltså viktigt att inför ansökan tänka igenom hur du vill leva ditt liv och i vilka situationer du behöver personlig assistans.

Dubbelassistans

Det kan ibland behövas hjälp av flera assistenter samtidigt. När en person vistas i miljöer där det är nödvändigt med mänsklig lyfthjälp, kan två personer behövas för att ge assistans. Detta kan inträffa under resor, när man bor utanför hemmet, vid deltagande i fritids- och träningsaktiviteter, vid bad och dusch etc. Du kan då ha rätt till dubbelassistans om det inte går att lösa med hjälpmedel.