VARFÖR VÄLJA OSS?

Vi finns till för Dig som har behov av personlig assistans. Vi behandlar människor som vi själva vill bli behandlade. Din assistans påverkar din livskvalitet.

Du vet det, men det viktiga är att även vi förstår.

Vi arbetar efter fyra grundpelare som speglar verksamheten och våra värderingar. Dessa fyra grundpelare är

Inflytande, Tryghet, Flexibilitet och Förståelse.

Hjärtlig välkommen till oss på Saki Assistans AB. Vi har lång erfarenhet av funktionshinder då jag själv, Sanel, sitter i rullstol efter en dykolycka 1994.

Detta innebär att jag vet vilka krav som skall ställas på assistansen man söker och även på personerna som arbetar hos dig. Har ni inte personlig assistans så hjälper vi till om ni vill ansöka om detta. Vi anser att vi kan det som är viktigt för brukaren, och det skall fungera i verkligheten också och inte bara i praktiken.

Vi hälsar er hjärtligt välkomna till att höra av er till oss. Du hittar oss i Malmö på Celsiusgatan 38 A.

Från den 1 januari 2011 krävs det tillstånd från Socialstyrelsen för att få bedriva verksamhet inom personlig assistans. Saki Assistans AB har fått godkännande från Socialstyrelsen att bedriva personlig assistans, vilket visar nämligen att vi har en kvalitetssäkrad verksamhet. Vi tror att tillståndsplikten kommer att förbättra situationen för både brukare och anställda på sikt då det ställs krav på företag som är verksamma inom personlig assistan

LASS och andra stödformer, beslut om assistansersättning, assistansersättningens timbelopp.

Förutsättningar för rätt till assistansersättning, utredning och dokumentation, LSS Personkrets.

Handikappreformen och rättighetslagstiftningen, ansökan, vilka personer som omfattas av lagen.

Bedömning av rätten till assistansersättning, tid då assistansersättning inte lämnas.

Kommunen och Försäkringskassan, utförande av beslut, redovisning och avräkning.

Ändrade förhållanden och omprövning, återbetalningsskyldighet.

Är det något som du inte är nöjd med din assistans eller något som du skulle vilja förbättra?

Kontakta oss så kommer vi överens om när vi kan träffas och prata igenom din situation, vad du behöver eller Hur skulle du vilja att din personliga assistans såg ut. Vårt samtal är naturligtvis belagt med tystnadsplikt. Mötet kostar ingenting och du förbinder dig heller inte till något. Efter vårt möte återkommer vi med ett förslag på hur vi tror att vi skulle kunna

Mötet kostar ingenting och du förbinder dig heller inte till något.

Efter vårt möte återkommer vi med ett förslag på hur vi tror att vi skulle kunna jobba ihop, så att du ska få personlig assistans som verkligen är på dina villkor. Sedan i lugn och ro kan du bestämma hur du vill gå vidare.

När du bestämt dig att bli kund hos oss kan vi börja arbeta med att förbättra din situation som vi lovat.

Vi kommer tillsammans överens om när vi ska ta kontakt med berörda myndigheter och snart har du en ny assistansbyrå, som bättre passar dina behov.

Du kan i lugn och ro luta dig tillbaka och överlämna ansvaret till oss. Om du istället önskar att vi ska kontakta dig istället är du välkommen att fylla i kontaktformulär