HUR VI KAN HJÄLPA DIG?

Alla ekonomiska lösningar, behöver ni söka utökat timantal eller skall ni åka på semester och behöver ha assistenter med så fixar vi den ansökan med. Har ni inte personlig assistans så hjälper vi till om ni vill ansöka om detta. Vi anser att vi kan det som är viktigt för brukaren, och det skall fungera i verkligheten också och inte bara i praktiken.

 • Ansökan.

 • Vilka personer som omfattas av lagen.

 • Förutsättningar för rätt till assistansersättning.

 • Utredning och dokumentation.

 • LSS Personkrets.

 • Bedömning av rätten till assistansersättning.

 • Tid då assistansersättning inte lämnas.

 • Beslut om assistansersättning.

 • Assistansersättningens timbelopp.

 • Kommunen och Försäkringskassan.

 • Utförande av beslut.

 • Redovisning och avräkning.

 • Ändrade förhållanden och omprövning.

 • Återbetalningsskyldighet.

Vi hälsar er hjärtligt välkomna till att höra av er till oss. Du hittar oss i Malmö på Volframgatan 12.